2859-logo-lotus.jpg
De organisatie

De organisatie

Kinderopvang Lotus bevindt zich midden in het oude centrum van Dordrecht in de Statenschool, waar wij opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn onderdeel van een brede school. Dit houdt in dat de buitenschoolse opvang, de dagopvang, de peuterspeelzaal en de Statenschool, als basisonderwijs onder één dak verblijven en er een nauwe samenwerking is.
Onze pedagogische visie sluit goed aan bij het Jenaplanonderwijs omdat kinderopvang Lotus de nadruk legt op de emotionele ontwikkeling in de eerste vier jaar van het kind. Als het kind in deze fundamentele jaren bevestigd wordt in het uiten van emoties en kan zijn  wie hij werkelijk is, dan is er een basis voor het ego en het zelfvertrouwen gelegd, om zich verder te kunnen ontplooien op cognitief, sociaal & sensitief vlak.

Locatie

Lotus is gevestigd in de Statenschool (Jenaplanonderwijs). De Statenschool is een basisschool in het centrum van Dordrecht waar het kind centraal staat en niet de leerstof.

Visie & Missie

 Wij hebben de naam LOTUS met grote zorgvuldigheid gekozen omdat het o.a. symboliseert hoe wij over kinderen denken. De lotusbloem staat voor zuiverheid en puurheid. Zo ook kijken wij naar een pasgeborene, die in zijn/haar heelheid,  puurheid en zuiverheid wordt geboren.

Wij bieden op de eerste plaats liefde en geborgenheid, zodat het kind van 0 tot 4 jaar zich veilig kan voelen om zijn emotionele ontwikkeling, zoals boosheid, verdriet, frustratie maar ook blijheid  kan en mag uiten, zonder zich afgewezen te voelen.
Wij zien dit als de basis waardoor het kind zich in alle facetten in zintuiglijk en sociaal opzicht kan ontplooien. Essentieel is dat een kind volledig zichzelf kan zijn en daarin ook bevestiging krijgt;  mede daardoor volkomen op zichzelf kan vertrouwen en zo de wereld in kan gaan.
Lotus is gevestigd in de Statenschool, gebaseerd op het Jenaplanonderwijs. Hierin staat leren in de breedste zin van het woord centraal. De focus ligt op het leerdoel, waarbij alle zintuigen worden gebruikt, er samen wordt gewerkt en de samenhang betekenisvol is. Daar kunnen wij als kinderopvang ons volledig bij aansluiten.
We bieden ouders/opvoeders de ruimte voor een open en eerlijke communicatie zodat  er een vertrouwensband kan en mag ontstaan, waarbij de ouder/ opvoeder hun grootste goed -hun kind- aan ons toe durft te vertrouwen. Een goed contact staat bij ons hoog in het vaandel.

Oudercommissie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).
De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.
Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).
Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van Kinderopvang Lotus, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

Kom eens langs om de sfeer te proeven!

Maak een afspraak..                    .. of schrijf uw kind meteen in

  • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
  • Ontwikkelingsgericht spelen
    Ontwikkelingsgericht spelen
  • Vaste gezichten
  • Maximale aandacht voor uw kind
    Maximale aandacht