2859-logo-lotus.jpg
Onze groep

Onze groep

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_Intro

Onze locatie in de Statenschool

Sinds 2014 is kinderopvang Lotus gevestigd in de Statenschool in Dordrecht. In dit prachtige monumentale pand hebben we een kleine groep dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De groep kenmerkt zich door het huiselijke, veilige, gezellige karakter geheel passend bij locatie waar we zitten. In goed overleg met de school maken we gebruik van het schoolplein maar we gaan ook zeer regelmatig met de kinderen op stap. De naam die we gekozen hebben past ook bij wat we willen uitstralen. Een mooie, rustige plek waar de kinderen op hun eigen manier en eigen tempo zich kunnen ontwikkelen. 

 

Hofstraat 5

Dordrecht

Telefoon: 06-28405601

 

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur. 

Kinderopvang Lotus is gedurende 50 weken per jaar geopend met uitzondering van de officiële feestdagen en twee weken In 2023 zijn dit de weken 30 en 31 (van 24 juli tot en met 4 augustus). 

Wij zijn gesloten op de nationale feestdagen:

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven

De tarieven die Kinderopvang Lotus hanteert zijn te vinden in de prijslijst. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Prijslijst Kinderopvang Lotus

Kinderopvangtoeslag

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25. Deze toeslag moet nog wel worden aangenomen door de 1e kamer.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Dordrecht  doet zij dit ook bij Kinderopvang Lotus voor om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport